MET WELKE VRAGEN KAN IK TERECHT?

Je kan bij CONNECT-STUDIEADVIES met onder meer volgende vragen:

  1. Welke studiemogelijkheden zijn er in het hoger onderwijs?
  2. Hoe vind ik mijn weg in het aanbod van opleidingen in Vlaanderen?
  3. Hoe kan ik mijn ervaringen, reeds verworven competenties en behaalde certificaties ( diploma’s, getuigschriften, studiebewijzen,…) inzetten wanneer ik opnieuw ga studeren?
  4. Kan ik werken en studeren combineren?
  5. Welke zijn mijn mogelijkheden als werkstudent?
  6. Op welke bijzondere voorzieningen kan ik als werkstudent beroep doen?
  7. Welke stappen kan of moet ik zetten om opnieuw te gaan studeren?

HOE VERLOOPT STUDIEADVIES?

In het intakegesprek wordt de adviesvraag verkend. We zoeken samen uit

  • aan welke informatie je behoefte hebt
  • wat je doel is of welke je wensen zijn
  • welke begeleiding je wenst

Dit wordt dan vertaald naar een opdrachtsomschrijving met beoogde resultaten en bijhorend stappenplan met beschrijving van taken voor adviseur en cliënt.

In overeenstemming met dit stappenplan worden een aantal adviesgesprekken gepland waarin op basis van de uitgevoerde taken mogelijke keuzes en te ondernemen acties worden besproken en geëvalueerd.

WAT KOST STUDIEADVIES?

Studieadvies kost 100€ per uur.

Bij intake wordt begroot hoeveel tijd het gevraagde advies en ondersteuning in beslag gaat nemen en wordt een voorstel van overeenkomst opgesteld waarin de acties, beoogde resultaten en bijhorende werktijd beschreven worden. Op basis hiervan kan je kiezen hoeveel en welke ondersteuning je wenst en hoeveel dit zal kosten. Bijkomende begeleiding wordt steeds vooraf onderling afgesproken. Dus je weet steeds vooraf hoeveel het advies en de begeleiding je zal kosten.

Het intakegesprek kost 50€ en duurt maximaal 1,5 uur.