WAAROM KIEZEN VOOR CONNECT-BEMIDDELING?

Omdat bemiddeling het mogelijk maakt om conflicten op te lossen, kwesties uit te klaren zonder “gevecht met een winnaar en verliezer”.

Omdat bemiddeling een volwaardige en wettelijk erkende manier is om geschillen op te lossen buiten de rechtbank.

Omdat bemiddeling hierdoor een goedkopere oplossing biedt.

Omdat bemiddeling helpt kijken naar de toekomst in plaats van af te rekenen met het verleden.

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

 1. Snel

  Gebeurt buiten de rechtbank; dus geen aanslepende procedures en wachttijden

 2. Goedkoper

  Enkel de kosten van de bemiddelaar; geen gerechtskosten

 3. Duurzaam en evenwichtig

  Alle partijen komen samen tot een akkoord waarin elke partij zich kan vinden, afspraken die op hun duurzaamheid worden afgetoetst en door het feit dat ze zelf gekozen zijn, meer kans bieden om nagekomen te worden

 4. Herstel van relaties

  Door het overleg met wederzijds respect, oog voor elkaars bekommernissen is er voldoende herstel van relaties gericht op de toekomst

Als bemiddelaar kan ik jullie helpen:

 • om als (ex)-partners, familieleden of betrokken onderwijsactoren samen (CO) de dingen uit te klaren
 • om connectie ( CONNECT) te vinden met jezelf en met elkaar
 • om uit de problemen te geraken en gezamenlijk oplossingen te vinden op basis van wederzijdse erkenning en waar elk zich in kan vinden
 • om als familie, ex-partners, onderwijspartners stappen te zetten naar een nieuwe toekomst waarin nieuwe evenwichten kunnen ontstaan op basis van heldere en haalbare afspraken met elkaar.