In onderwijs zijn vele actoren betrokken rond de vorming en opleiding van kinderen en jongeren.

Deze vele actoren hebben soms tegenstrijdige verwachtingen, visies, percepties. Dat kan botsen.

Maar men moet verder, met elkaar...

Het school- of opleidingsteam moet verder kunnen samenwerken aan het onderwijsproject.

De leerling moet verder school kunnen lopen.

De ouders willen dat het op school goed gaat met hun kind.

Waar kan het vastlopen?

 • Verdeeldheid binnen een leerkrachtenteam
 • Verschil in onderwijsvisie tussen directie en team
 • Geschil tussen ouders en school bij een genomen beslissing van de klassenraad
 • Verschillende verwachtingen van ouders en leerkracht over aanpak van het kind
 • Examenklacht van een student
 • Pestgedrag
 • ...

Concreet kan bemiddeling geboden worden bij kwesties, geschillen, conflicten

 • Binnen een schoolteam
 • Tussen student en onderwijsinstelling
 • Tussen ouders en school
 • Tussen meerdere onderwijsactoren

Wanneer alle betrokken partijen instemmen om via bemiddeling tot een oplossing of afspraken te komen kan bemiddeling opgestart worden.