Waar mensen samenleven kunnen conflicten ontstaan. Meestal lossen mensen die zelf op. Maar er kunnen situaties zijn die zo complex, emotioneel, verward en verstard geworden zijn dat je er zelf niet meer uit raakt:

 • Koppels die vastgelopen zijn in een conflict en er alleen niet meer uit geraken maar toch met elkaar verder willen
 • Koppels die niet meer samen verder kunnen maar niet of moeilijk door de scheiding raken
 • Gescheiden vaders en moeders die hun ouderschap moeten aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Nieuw samengestelde gezinnen die nieuwe evenwichten zoeken
 • Families waarin tegenstrijdige belangen nodige keuzes en beslissingen onmogelijk lijken te maken ( erfenissen, zorgplanning voor bejaarde ouders,…)

Als je er zelf niet meer uit raakt kan bemiddeling een uitweg bieden

Als bemiddelaar kan ik ondersteuning bieden door:

 • Een kader te creëren waarin met respect voor elkaar verwachtingen, gevoelens, belangen aan elkaar uitgesproken kunnen worden
 • Het communicatieproces verder of opnieuw op gang te laten komen
 • Jullie zelf de kracht te laten vinden om tot zelf gekozen oplossingen te komen
 • Door bevraging bij te dragen tot duurzame oplossingen

Als bemiddelaar kies ik een partij ( neutraliteit), kan ik enkel werken met cliënten die dit zelf willen ( vrijwilligheid) en gebeurt alles in vertrouwelijkheid ( gesprekken zijn 100% vertrouwelijk).

Scheiden

Jullie waren getrouwd, woonden wettelijk of feitelijk samen maar hebben beslist om uit elkaar te gaan en willen jullie scheiding op een correcte en respectvolle manier regelen. Er komt echter veel op jullie af. Ook emotioneel is het een zware dobber. Als bemiddelaar wil ik jullie op zo’n goed mogelijke manier door dit proces begeleiden:

 • informatie geven over de juridische en praktische zaken
 • het bespreken van ieders noden en belangen, met speciale aandacht voor de noden van de kinderen
 • het begeleiden van de gesprekken zodat zaken niet verder escaleren maar met respect voor elkaar kunnen uitgesproken worden
 • het maken van afspraken
 • het opmaken van de EOT-overeenkomst (in kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming) of het ouderschapsplan

Indien opportuun, kunnen de kinderen ook bij de bemiddeling betrokken worden.

Relatieconflicten

Jullie weten niet of jullie samen nog een toekomst hebben. Er zijn conflicten, belangrijke meningsverschillen of ingrijpende gebeurtenissen die wegen op jullie relatie. Het is moeilijk om hierover met elkaar in dialoog te gaan. Ook hiervoor kunnen jullie bij een bemiddelaar terecht. De bemiddelaar helpt jullie om te expliciteren wat jullie voelen en denken. Door te luisteren naar elkaar krijgen jullie zicht op wat jullie beiden nodig hebben. Deze heldere kijk op jullie relatie vormt de basis om samen te beslissen hoe het verder moet.

Na de scheiding

Afspraken die je vlak na de scheiding gemaakt hebt, kunnen na een paar jaar niet meer aangepast zijn. Er ontstaan nieuwe noden en nieuwe situaties: een nieuwe partner, de vorming van een nieuw samengesteld gezin, ouder wordende kinderen … Deze nieuwe situaties kunnen aanleiding geven tot nieuwe conflicten, tot emotioneel moeilijke situaties, tot gespannen verhoudingen met kinderen, (ex-)partners, (ex-) familieleden. Zaken die aan bod kunnen komen:

 • aanpassing van EOT-overeenkomst of ouderschapsplan
 • rol van de nieuwe partner(s) in de opvoeding van de kinderen
 • conflicten in een nieuw samengesteld gezin
 • herstel van het contact tussen kinderen en gescheiden ouders
 • herstel van het contact tussen kinderen en grootouders

Bij conflicten in de familie

In elke familie ontstaan wel eens conflicten of ruzies. Meestal worden deze opgelost maar soms slepen ze aan, verscherpt het conflict en dreigt het onoplosbaar te worden. Familieleden kunnen hier erg onder lijden. Bemiddeling kan zorgen om vastgelopen familiekwesties uit te klaren of dreigende familieconflicten te voorkomen.

 • De successieplanning en/of de vereffening van een nalatenschap zorgen meermaals voor spanningen en zelfs ruzies binnen de familie. Bemiddeling helpt erflaters en/of erfgenamen om samen tot afspraken te komen rond erfrecht-thema's die hen aanbelangen. Wanneer u samen tot afspraken kan komen die door alle betrokkenen aanvaard worden dan verhoogt u ongetwijfeld de kansen op een harmonieuze toekomst. De bemiddeling kan desgewenst verlopen in samenspraak met uw notaris of advocaat.
 • Soms moeten er in een familie keuzes gemaakt worden in de zorg voor hulpbehoevende familieleden of op vlak van het levenseinde. Mogelijk zit niet iedereen hierbij op dezelfde lijn en loopt de communicatie hierover vast, misschien zelfs ten koste van wie zorg nodig heeft. Ook hier kan bemiddeling opnieuw openingen maken om tot goede keuzes te komen waarbij iedereen zich goed voelt.

Kort samengevat kan bemiddeling in de volgende situaties :

 • Ouderschapsbemiddeling als onderdeel van echtscheiding met onderlinge toestemming ( gezagsregeling, verblijfsregeling en kostenregeling)
 • Bemiddeling bij vermogensregeling bij echtscheiding
 • Ouderschapsbemiddeling na echtscheiding bij haperende regelingen of gewijzigde (gezins)situaties
 • Bemiddeling bij vastlopende patronen bij nieuw samengestelde gezinnen
 • Bemiddeling in families naar aanleiding van levenseindekeuzes, zorgkwesties of erfenissen
 • Bemiddeling bij intergenerationele conflicten binnen gezinnen of families
 • Bemiddeling bij vastgelopen kwesties tussen vrienden

Wordt het kind of de kinderen betrokken bij ouderschapsbemiddelingen?

Indien kinderen betrokken worden gebeurt dit enkel om een beter zicht te krijgen op de belevingen van het kind of de kinderen om zo in de keuzes die ouders maken beter rekening hiermee te houden.

Desgevallend kan beroep gedaan worden op een kinder- en jongerenpsycholoog om observaties van en/of gesprekken met het kind of de kinderen te doen.

Wat met een reeds eventueel betrokken advocaat/advocaten in een scheidings- of andere familiale procedure tijdens het bemiddelingsproces?

Een advocaat wordt nooit rechtstreeks betrokken in de bemiddelingsgesprekken. Indien er reeds advocaten betrokken zijn in lopende procedures dan wordt in bemiddelingsgesprekken onderling afgesproken hoe advocaat of advocaten gebrieft worden over de inhoud van de bemiddelingsgesprekken. Dit om het bemiddelingsproces optimale kansen te bieden om voor alle partijen bevredigende oplossingen te bereiken.