Je werkt korte of reeds langere tijd maar zou je loopbaan graag een nieuwe wending geven.

Je wil daarom opnieuw een opleiding volgen, een afgebroken opleiding verder zetten of verschillende studieloopbaanstappen na elkaar zetten.

Je kan hierbij wel wat hulp gebruiken om uit alle opleidings- en onderwijsmogelijkheden deze te kiezen die het best aansluiten bij je mogelijkheden en verwachtingen.

Ook kan je wel wat hulp gebruiken om wegwijs te worden in mogelijkheden en tegemoetkomingen die geboden worden om herintreders ( volwassen die opnieuw gaan studeren) vlot te laten instappen en doorstromen in opleidingen en het valoriseren van reeds behaalde certificaties, verworven competenties en opgedane ervaringen.

Je kan bij mij als studieloopbaanadviseur terecht voor volgend advies en begeleiding:

 • Informeren

  • over het Vlaams onderwijslandschap ( hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, kunstonderwijs,…)

  • organisatie van onderwijs in Vlaanderen

  • over regelgeving onderwijs mbt herintreders en mogelijkheden voor volwassen studenten

 • Begeleiding en advies

  • Bij in kaart brengen van gelopen studieloopbaan, verkenning van studiemogelijkheden ( aansluitend bij persoonlijke verwachtingen en doelstellingen) en keuze van nieuwe studieloopbaan over eventueel meerdere schakels binnen een studietraject

  • Bij verkenning van mogelijkheden om in nieuwe studieloopbaan reeds behaalde certificaties, verworven competenties en opgedane ervaringen optimaal in te zetten en te benutten

  • Bij samenstelling van een portfolio om EVC ( Eerder en elders verworven competenties) te laten erkennen met het oog op het bekomen van vrijstellingen voor onderdelen van een opleidingsprogramma